PROBELT KATALOG VÝROBKŮ VÝPOČET ŘEMENOVÉHO PŘEVODU KONTAKT
OZUBENÉ ŘEMENY  |   ŘEMENICE  |   UPÍNACÍ POUZDRA

HTD, PowerGrip GT3, PolyChain GT2, CTB, TP HTD / GT2, TP-CTB
Polyurethanové řemeny T2,5, T5, T10, AT5, AT10
Podélně drážkované řemeny: PJ, PL
Metrážové konečné řemeny: LL, LL-PU

Výpočet převodu

Zadání výpočtu převodu

Pro zaslání výpočtu vyplňte, prosím, formulář v souboru ve formátu MS Excel a zašlete na naší adresu v elekronické nebo papírové podobě.

Zákazník: ............................................................
Pracovník: ............................................................
Oddělení: ............................................................
Ulice: ............................................................
Místo: ............................................................
PSČ: ............................................................
Telefon: ............................................................
Fax: ............................................................
Vyplněný formulář odešlete na adresu:
Ing. Petra Pavelková
Hlavní ul. 252
756 54 Zubří

Tel.: +420 571 620 666
Pracovní název převodu: ..............................................
Předchozí převod: ..............................................
Důvod změny: ..............................................
Potřeba převodů: ................ ks/rok
Hnací stroj
Hnaný stroj
Druh: ............................
Otáčky [n1]: ............................ 1/min
Výkon [Pjmen]: ............................ kW
Kroutící moment - jmenovitý [Mk,1]: ............................ Nm
Kroutící moment - rozběhový/brzdný [Mk,1]: ............................ Nm
Charakter rozběhu (velikost záběr. momentu, druh rozběhu, ...)
................................................................
................................................................
Průměry řemenic (hlavové): ............................ mm
Přípustný rozsah průměrů [Da] od .................. do .................. mm
Přípustná celk. šířka řemenic [L]: ............................ mm
Průměry hřídelů [d1]: ............................ mm
Druh: ............................
Otáčky [n2]: ............................ 1/min
Výkon [Podebíraný]: ............................ kW
Kroutící moment - jmenovitý [Mk,2]: ............................ Nm
Kroutící moment - rozběhový/brzdný [Mk,2]: ............................ Nm
Druh zatížení:
ctverecek rovnoměrné
ctverecek nerovnoměrné
ctverecek rázy
ctverecek reverzující
Průměry řemenic (hlavové): ............................ mm
Přípustný rozsah průměrů [Da] od .................. do .................. mm
Přípustná celk. šířka řemenic [L]: ............................ mm
Průměry hřídelů [d2]: ............................ mm

Převodový poměr: [imin] ............................ [imax] ............................
ctverecek dopomala
ctverecek dorychla

Osová vzdálenost stávající, [a]: ............................ mm
Osová vzdál. nová, v rozmezí: od ................ do ................ mm ctverecek nebo pevná: ................ mm

Napínací kladky: ctverecek vnitřní ctverecek ve volné větvi Poloha os hřídelů: ctverecek horizontální
  ctverecek vnější ctverecek v pracovní větvi   ctverecek vertikální
Průměry nap. kladek: ............................ mm    

Provozní podmínky:
Fyz./chem. vlivy (např. olej, abrazivní prach, atp.) .............................................................................................
Teplota okolí: ............................ °C
Denní doba provozu: ............................ hod./den
Dovolená hlučnost převodu: ............................ dBA Datum: ............................
(Údaj má smysl pouze u převodů rychloběžných, nad ca 10 m/s. obv. rychl.)
Doplňující údaje: .............................................................................................
(Zvláštní, např. vícehřídelové převody prosíme doplnit schématem, popř. komentářem)